360 Core i 360 Search

Wyszukiwanie zintegrowane jest prostym i sprawdzonym punktem wyjścia dla wyszukiwania zasobów elektronicznych. Za pomocą jednego zapytania użytkownicy mogą przeszukać wszystkie bazy danych jednocześnie i otrzymać wyniki wyszukiwania w formie jednej zintegrowanej listy podzielonej na kategorie tematyczne przy użyciu łatwego w obsłudze interfejsu. Wyszukiwarki zintegrowane mogą również wyszukiwać źródła znajdujące się w OPAC, dając tym samym wyniki wyszukiwania z całej kolekcji biblioteki.

W miarę rozwijania się kolekcji elektronicznej biblioteki użytkownicy stają przed zwiększającymi się wyzwaniami związanymi z wyszukiwaniem źródeł, do których pełnego tekstu mogą mieć dostęp. Bez narzędzia linkującego typu URL, aby się połączyć z pełnym tekstem, użytkownicy muszą manualnie przeszukać bazy indeksów i cytować. Niezależnie od tego czy użytkownik zaczyna wyszukiwanie w wyszukiwarce internetowej, w bazie danych dostępnej przez URL albo w danych bibliograficznych, 360 Link zaoszczędza mu wysiłku i frustracji. 360 Link daje bibliotece możliwość zapewnienia dostępu do pełnego tekstu, znajdującego się gdziekolwiek w jej kolekcji. orttitor velit, faucibus interdum tellus libero ac justo. Vivamus non quam. In suscipit faucibus urna.

ABI INFORM COMPLETE

Jest to najbardziej wszechstronna baza danych ABI/INFORM™. Składa się z baz ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry, ABI/INFORM Dateline oraz ABI/INFORM Archive i obejmuje ponad 3000 czasopism pełnotekstowych, 25 000 dysertacji, 14 000 dokumentów roboczych SSRN, najważniejsze gazety, takie jak The Wall Street Journal czy The Financial Times, a także raporty i dane dotyczące kraju i poszczególnych branż. Międzynarodowy zasięg bazy daje badaczom pełny obraz przedsiębiorstw i trendów biznesowych na całym świecie.

ACCOUNTING & TAX

Jest to baza danych o fundamentalnym znaczeniu dla specjalistów w zakresie rachunkowości. Umożliwia ona precyzyjne przeszukiwanie cenionych światowych czasopism naukowych pod kątem aktualnych wydarzeń i tematów, jak również trendów i historii determinującej współczesne kwestie dotyczące rachunkowości i podatków. Baza danych ProQuest Accounting & Tax łączy wysoko oceniane światowe i naukowe czasopisma oraz kluczowe źródła, dzięki czemu możliwe jest szybkie uzyskanie szczegółowych wyników dotyczących aktualnych wydarzeń i tematów, jak również trendów i historii determinujących współczesne kwestie związane z rachunkowością i podatkami. ProQuest Accounting & Tax zawiera:

 • Renomowane światowe czasopisma naukowe, w tym czasopisma Amerykaoskiego Stowarzyszenia Księgowych (American Accounting Association)
 • Publikacje branżowe z dziedziny rachunkowości, zarządzania podatkami i audytu czołowych wydawnictw, takich jak CCH, Aspen, Thompson Professional and Regulatory Services, Source Media, Tax Management Inc. czy Euromoney
 • Publikacje instytutu AICPA
 • Publikacje z dziedziny prawa podatkowego i finansowego z renomowanych źródeł, np. American Bar Association czy American Law Institute
 • Czasopisma z dziedziny rachunkowości i podatków z Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Francji, Hiszpanii, Irlandii i innych krajów
 • Publikacje dotyczące doradztwa finansowego, zarządzania i zarządzania ryzykiem wydawnictw Incisive Media, CFA Institute oraz Association for Financial Counseling and Planning
 • Ponad 1500 dysertacji z dziedziny rachunkowości
 • Ponad 7800 dokumentów roboczych SSRN (Social Science Research Network)
 • Wybór materiałów konferencyjnych dotyczących rachunkowości

ACM Digital Library

ACM Digital Library jest kolekcją online wszystkich publikacji Association for Computing Machinery (ACM). ACM Digital Library uchodzi za największą na świecie kolekcję publikacji dotyczących komputerów, urządzeń elektronicznych oraz technologii informatycznych z ponad 300.000 artykułów z tych dziedzin. ACM Digital Library obejmuje między innymi:

 • ponad 40 czasopism naukowych, w tym takie wiodące tytuły komputerowe jak np. Journal of ACM, Computing Survey, Transactions on Graphics, Transactions on Information Systems
 • 9 magazynów popularno-naukowych w tym tytuł flagowy Communications of the ACM
 • ponad 2000 materiałów konferencyjnych (ACM publikuje ponad 270 kolejnych w każdym roku)
 • publikacje 37 grup dyskusyjnych (Special Interest Groups)
 • 3000 plików video oraz ponad 300 plików audio

ASTM Digital Library

Baza danych obejmuje szeroki zakres zagadnień inżynierskich takich jak: lotnictwo, budownictwo, biomedycyna, chemia, ochrona środowiska, geologia, bezpieczeństwo i higiena przemysłowa, inżynieria materiałowa, mechaniczna, nuklearna, petrochemiczna, gleboznawstwo, inżynieria energii słonecznej. Dokumenty wchodzące w skład bazy dostępne są w 3 następujących formach:

 • Special Technical Publications (STPs) Kolekcje recenzowanych dokumentów odzwierciedlające najnowsze badania z dziedzin technologicznych. Dokumenty oparte są informacjach prezentowanych podczas sympoziów organizowanych przez ponad 140 komitetów technologicznych ASTM . W skład STP wchodzi ponad 1,400 książek oraz 31,000 dokumentów technicznych.
 • Manuals and Monographs Publikacje dostarczają praktycznych, referencyjnych informacji w formie ilustrowanych książek, poradników. Monografie są dokumentami źródłowymi przeznaczonymi dla zaawansowanych specjalistów. Odnoszą się do specyficznych, niszowych tematów technologicznych.
 • Journals Kolekcja czasopism dostarczająca ponad 13,000 recenzowanych artykułów ukazujących najnowsze wyniki badań, doświadczeń z wielu dziedzin technicznych. Dostępne są 4 poniższe tytuły czasopism:
 • Journals of ASTM International
 • Geotechnical Testing Journals
 • Journal of Testing and Evaluation
 • Journal of Forensic Sciences: Historical Backfile 1972-2005

BANKING INFORMATION SOURCE

Ta baza danych umożliwia przeszukiwanie najważniejszych publikacji z zakresu bankowości, dotyczących branży usług finansowych, bankowości i trendów w branży. ProQuest Banking Information Source™ łączy popularnośd Internetu z perspektywą czasopism branżowych, oferując doskonałe narzędzie do wyszukiwania informacji na temat usług finansowych. Ponad 500 wiarygodnych źródeł sprawia, że jest to bezkonkurencyjny sposób zdobywania informacji. ProQuest Banking Information Source obejmuje:

 • Biuletyny branżowe i specjalistyczne
 • Prace ze School of Bank Marketing
 • Prace ze Stonier

ProQuest Banking Information Source pomaga przewidywać przyszłe trendy rynkowe, śledzid rozwój potencjalnej konkurencji, a nawet wyszukiwad pomysły, które sprawdziły się na rynku usług finansowych. W bazie są gromadzone czołowe czasopisma z najważniejszych rynków międzynarodowych, co pozwala użytkownikowi na błyskawiczne analizowanie i porównywanie artykułów z 360 pełnotekstowych źródeł.

BazEkon

BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.  Baza rejestruje artykuły z ponad 696 polskich czasopism/serii wydawniczych. Baza jest częściowo pełnotekstowa. Dostęp do pełnego tekstu niektórych artykułow, zgodnie z umowami miedzy wydawnictwami i/lub autorami, może zostać ograniczony zarówno terytorialnie, jak i czasowo. Od 2011 roku baza jest w wolnym dostępie w internecie  pod adresem: (http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/modyfikacja/index_mod.cgi)

Business Book Summaries

Zawiera streszczenia ponad 1.000 najlepszych książek z dziedziny biznesu opublikowanych w ciągu ostatnich 20 lat. Według rygorystycznych kryteriów wybierany jest tylko 1% spośród ponad 6.000 książek z zakresu biznesu wydawanych co roku w USA.. Streszczenia książek są pisane przez ekspertów i zawierają: abstrakty liczące 150 słów i obszerne streszczenia ok. 3.000 do 4.500 słów. Baza obejmuje następującą tematykę: Biografie Ludzi Biznesu, Strategia Biznesu, Komunikacja, Zadowolenie Klientów, Dywersyfikacja, Ekonomia i Finanse, Przedsiębiorczość, Handel Światowy, Zasoby Ludzkie, Innowacyjność, Ochrona Zdrowia, Technologie Informacyjne, Internet, Przywództwo, Najważniesze Książki, Zarządzanie, Marketing, Kariera Zawodowa, Wydajność, Odpowiedzialność Społeczna, Zespoły, Budowanie Relacji, Technologia i inne.

BUSINESSnetBASE

Ponad 670 tytułów z dziedzin:

 • Business Information Systems 
 • Business Management 
 • Customer Relationship Management (CRM) 
 • Finance & Investing 
 • Government & Education 
 • Healthcare Financial Management & Leadership 
 • Human Resources & Training 
 • Lean Methods & Implementation 
 • Library & Information Science 
 • Manufacturing & Industrial Engineering 
 • Project Management 
 • Public Administration 
 • Quality & Six Sigma 
 • Sales, Marketing & Service 
 • Social Science 
 • Supply Chain Management & Logistics 

Business Source Complete

Jest najbardziej autorytatywną bazą naukową na świecie z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Business Source Complete zawiera o wiele więcej wydawanych na bieżąco czasopism recenzowanych naukowo z zakresu biznesu niż jakakolwiek inna dostępna obecnie baza danych. Obszerna zawartość bazy obejmuje indeksy i abstrakty dla najważniejszych czasopism naukowych z zakresu biznesu od 1886 roku. Oprócz cytowanej bibliografii dostępnej w ponad 1.300 czasopismach wraz z możliwością jej przeszukiwania baza Business Source Complete zawiera szczegółowe profile 40.000 autorów najczęściej cytowanych w bazie. Badania rankingowe czasopism pokazują, że Business Source Complete jest zdecydowanie najlepszą bazą czasopism pełnotekstowych we wszystkich dziedzinach biznesu, w tym marketingu, zarządzania, systemów informacyjnych w zarządzaniu (MIS), zarządzania operacyjnego (POM), księgowości, finansów i ekonomii. Oprócz czasopism baza zawiera pełne teksty raportów finansowych, książek, monografii, najważniejszych informatorów, materiałów konferencyjnych, studiów przypadków, raportów inwestycyjnych, przemysłowych, raportów badania rynków, raportów n/t różnych krajów, profili firm, analiz typu SWOT i innych.

Research Starters - Business

Baza z zakresu ekonomii i biznesu, przeznaczona dla studentów szkół licencjackich i uczelni wyższych. Stanowi istotną pomoc przy prowadzeniu przez badań i pisaniu wymaganych w toku studiów prac. Baza zapewnia obszerne przeglądy informacji z zakresu podstawowych tematów. Baza obejmuje różne tematy z zakresu ekonomii i biznesu jak marketing, zarządzanie, finanse, księgowość, prawo handlowe, polityka państwa, przedsiębiorczość, ubezpieczenia, statystyka, systemy zarządzania, zarządzanie operacyjne, zarządzanie ryzykiem, technologie informacyjne i wiele innych dziedzin.

CABI Leisure & Tourism Book Collection

Kolekcja która zawiera ponad 50 tytułów na temat globalnej turystyki: zarządzania turystyką, interakcji międzykulturowymi, ekonomiki turystyki i zrównoważonego rozwoju turystycznego, ekoturystyki, zróżnicowania geograficznego oraz demograficznego.

Cambridge University Press

Cambridge University Press jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydawnictw akademickich na świecie, liderem w takich dziedzinach ekonomia, matematyka, polityka.
Kolekcje:

 • Economics – ekonomia (904)
 • Law (789) – prawo
 • Management – zarządzanie (152)

Central and Eastern European Online Library

Jest to baza obejmująca ponad 600 tytułów z nauk społecznych, humanistycznych oraz dokumentów elektronicznych dot. zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.

 • 602 publikacje w 30 językach z 32 krajów
 • ponad 124.000 artykułów
 • dostęp przez IP dla całej instytucji
 • nieograniczona liczba jednoczesnych użytkowników
 • na całym świecie korzystają ponad 123 uniwersytety

Centrum Informacji Gospodarczej

Podstawowymi zadaniami CIG jest przekazywanie wiedzy o tym jak wykorzystać informacje gospodarcze w działalności przedsiębiorców oraz o tym jaką rolę pełni pozytywna historia kredytowa i płatnicza dla przedsiębiorców i osób fizycznych.

Communication & Mass Media Complete

Communication & Mass Media Complete to najlepsze źródło informacji w dziedzinie komunikacji społecznej i mass mediów. CMMC oferuje pełne indeksowanie i abstrakty wszystkich artykułów z ponad 500 kluczowych czasopism (“core”) oraz wybraną zawartość czasopism ściśle związanych dziedzinowo (“priority”) z 200 kolejnych czasopism, co w sumie daje ponad 700 tytułów. Baza danych obejmuje pełny tekst 406 czasopism z najstarszymi zeszytami od 1915 roku.

Computers & Applied Sciences Complete

Computers & Applied Sciences Complete obejmuje pełne spektrum nauk stosowanych, prezentując całą zgromadzoną wiedzę na temat wyzwań tradycyjnej inżynierii i dostarczając materiały do badań nad biznesowymi i społecznymi konsekwencjami zastosowań nowych technologii. CASC zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 2.000 czasopism akademickich, publikacji fachowych oraz innych źródeł informacji pochodzących z różnych kolekcji. Baza zawiera ponad 900 czasopism pełnotekstowych, a ich zakres tematyczny obejmuje wiele dziedzin inżynierii, informatykę, systemy komputerowe, nowe technologie oraz kontekst społeczny i zawodowy. Najważniejsze czasopisma zawierają przeszukiwalną bibliografię załącznikową, pomocną w prowadzeniu badań.

Czytelnia on-line ibuk.pl

Polski serwis książek elektronicznych, są to głównie podręczniki z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, informatyki. Pozycje ułożone są według następujących kategorii:

 • Nauki ekonomiczne
 • Nauki humanistyczne
 • Nauki matematyczno-przyrodnicze
 • Nauki społeczne
 • Informatyka
 • Medycyna
 • Prawo
 • Publikacje darmowe
 • Publikacje w języku angielskim
 • Słowniki, leksykony, kompendia
 • Czasopisma naukowe

DOROBEK

Baza DOROBEK jest bibliografią prac pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zawiera opisy prac publikowanych w Polsce i  za granicą oraz w internecie. Są to opisy prac samoistnych wydawniczo (książki) i wydawnictw niesamoistnych (artykuły, recenzje, referaty ze zjazdów, seminariów i konferencji naukowych). Baza zawiera również opisy prac niepublikowanych (np. prace naukowo badawcze, prace doktorskie) oraz innych dokumentów (np. patenty). Baza jest dostępna w internecie pod adresem: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/dorobek_multi/index.cgi

DOW JONES FACTIVA

Dostęp dla uczelni do serwisu tworzonego przez Dow Jones company, jednego z najpoważniejszych biznesowych źródeł informacji dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw o aktualnej sytuacji na rynkach, wynikach giełdowych, raportach spółek. Factiva.com zapewnia dostęp do informacji z wielu dyscyplin od komunikacji, techniki po językoznawstwo i nauki polityczne.

EBL

W ofercie EBL znajdują się publikacje ze wszystkich dziedzin, jednak największy nacisk kładziony jest na nowe tytuły z zakresu nauk ścisłych, technologii i medycyny (STM). W EBL znajdują sie tytuły największych wydawców akademickich i naukowych z całego świata, takich jak Taylor and Francis, Oxford University Press, Cambridge University Press, Kluwer, Springer, World Scientific i inni. Medium cyfrowe umożliwia dostęp do większej ilości zasobów, dla większej ilości użytkowników. EBL wykorzystuje technologię aby sprawić, że zasoby są łatwiej dostępne a nie ograniczać ich użytkowanie za pomocą surowych reguł. EBL oferuje kilka modeli wypożyczeń w tym model Non- Linear Lending (Wypożyczanie Nieliniowe), Unlimited Access (Dostęp Nielimitowany) i krótkoterminową cyrkulację. Pojedyncze rozdziały mogą byd gromadzone jako rezerwy elektroniczne lub łączone w zestawy kursowe. Jest to nowoczesne rozwiązanie służące do wypożyczania książek elektronicznych, które nie zakłóca pracy bibliotek, i umożliwia, za pomocą intuicyjnego interfejsu, elastyczne kupowanie lub wypożyczanie ciągle rosnącej liczby książek znajdujących się w kolekcji EBL. Rozwiązanie to stworzone zostało przede wszystkim z myślą o indywidualnych potrzebach bibliotek naukowych i akademickich.

eBooks on EBSCOhost

To kolekcja około 300.000 książek elektronicznych i ponad 17.000 książek audio od ponad 500 wiodących wydawców z całego świata. Książki są dostępne nie tylko w j. angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i wielu innych. W ofercie znajduje się ponad 60 kolekcji tematycznych zawierających książki renomowanych wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis czy Wiley InterScience umożliwiające dostęp do najnowszej literatury z różnych dziedzin naukowych. Baza zawiera m.in. obszerną kolekcję książek z zakresu ekonomii i biznesu. Książki można zakupić na własność bądź zaprenumerować.

Ebrary

Kolekcja ebrary:

 • Ponad 53,900* tytułów
 • Biblioteki płacą tylko mały ułamek tej kwoty
 • Stały wzrost liczby tytułów
 • Równoczesny, nieograniczony dostęp dla wielu użytkowników
 • Elastyczna, bazująca na FTE wycena z uwzględnieniem rabatów dla konsorcjów
 • DASH! - możliwość wgrania i zintegrowania własnej zawartości, bez ograniczeń
 • Brak dodatkowych opłat oraz tzw. hosting fee, dla prenumeratorów

Nasz stale rosnący wybór, ponad 273,000 e-booków, pochodzących od ponad 500 wiodących wydawców, obejmuje wszystkie zakresy tematyczne.
Zakresy tematyczne

 • Biznes & Ekonomia > 25,400
 • Komputery & IT > 12,000
 • Edukacja > 7,700
 • Inżynieria & Technologia > 15,300
 • Historia & Nauki Polityczne > 12,500
 • Nauki Humanistyczne > 20,800
 • Studia Interdyscyplinarne & Regionalne > 10,000
 • Języki, Literatura, & Językoznawstwo > 15,700
 • Prawo, Stosunki Międzynarodowe & Polityka Publiczna > 13,700
 • Nauka o Życiu > 13,500
 • Medycyna > 6,200
 • Pielęgniarstwo & Paramedycyna > 6,200
 • Nauki Fizyczne > 14,300
 • Psychologia & Opieka Społeczna > 9,900
 • Religia, Filozopia, & Filologia Klasyczna > 11,800
 • Socjologia & Antropologia > 13,200

EBSCO Discovery Service™

Poprzez stworzenie jednolitego indeksu zasobów informacyjnych biblioteki EBSCO Discovery Service™ (EDS) zapewnia użytkownikom łatwy i skuteczny środek dostępu do wszystkich źródeł na jednej platformie wyszukiwawczej. EDS zbiera metadane zarówno z wewnętrznych (bibliotecznych) jak i zewnętrznych zasobów (baz danych różnych dostawców) tworząc zindeksowany serwis o ogromnym wymiarze i szybkości. Nawet, jeśli kolekcja biblioteki jest ogromna pod względem rozmiaru i zakresu, to jej lokalne indeksowanie umożliwia wyjątkowo szybkie otrzymywanie rezultatów wyszukiwań.
Zawartość serwisu EDS można odpowiednio konfigurować tak, aby umożliwić bibliotekom rozbudowanie i rozszerzenie serwisu dopasowując go indywidualnych potrzeb. EBSCO oferuje szeroki zakres opcji adaptacji serwisu w odniesieniu do podstawowych kolekcji metadanych jak również końcowego dostarczania wyników wyszukiwania.
Serwis EDS jest oparty o prostą, intuicyjną i niezwykle rozbudowaną platformę EBSCOhost®. Poprzez połączenie łatwości obsługi i szybkości EBSCOhost® z EDS użytkownicy otrzymują najbardziej kompletne i wszechstronne narzędzie wyszukiwań.

EconLit with Full Text

Zawiera największy na świecie zbiór tytułów z dziedziny ekonomii w wersji full-text. Znajdują się tu informacje bibliograficzne zawarte w EconLit oraz pełnotekstowe wersje ponad 400 czasopism z dziedziny ekonomii i finansów, w tym najpopularniejsze w rankingach tytuły wydawnictwa American Economic Association, takie jak: American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives (tytuły zawierają pełny dostęp do archiwów oraz numerów bieżących bez embarga na numery bieżące). Poza tytułami AEA baza zawiera wiele innych czasopism, książek i monografii w wersji pełnotekstowej, wydawanych nie tylko w języku angielskim.

ECONOMICSnetBASE

Ponad 784 tytułów z dziedzin:

 • Business Management 
 • Finance & Investing 
 • Public Administration 

EMIS

W serwisie informacyjnym EMIS znajdą Państwo m.in. informacje agencyjne i prasowe, bazy danych i dane finansowe spółek publicznych i niepublicznych, analizy i wyceny firm, raporty i gazety branżowe, dane i raporty makroekonomiczne, raporty dotyczące rynków finansowych. Informacje pochodzą z ok. 22,800 publikacji, z czego w serwisie EMIS Polska znajduje się ponad 540 publikacji.

Entrepreneurial Studies Source

Zawiera różne źródła informacji przydatne zarówno pracownikom naukowym jak i studentom na temat przedsiębiorczości i małego biznesu. Baza obejmuje pełny tekst ponad 125 czasopism, 135 publikacji encyklopedzycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw i ponad 600 materiałów video z transkrypcjami i artykułami z serii seminariów z Harvard Business School i kanału Vator TV, jednego z największych na świecie kanałów społecznościowych dla przedsiębiorców z sektora wysokich technologii. Wiarygodne aktualne dane mogą być wykorzystywane przez studentów do ich prac w dziedzinie przedsiębiorczości lub w studiach przypadków począwszy od pojedynczych przypadków a kończąc na dużych przedsięwzięciach. Tematyka bazy obejmuje: planowanie biznesu, komunikacja, innowacje, zarządzanie, marketing, organizacja, rozwój produktu, pozyskiwanie kapitału, podejmowanie ryzyka i wiele innych tematów.

GeoBase

GEOBASE unikalną bazą indeksującą informacje z zakresu nauk o ziemi, ekologii, geomechaniki, geografii, oceanografii. Baza dostarcza informacje z ponad 1,800 bieżących czasopism oraz kilka tysięcy archiwalnych tytułów. GEOBASE indeksuje również unikalną literaturę z całego świata.

 • Przygotowywana przez wydawnictwo Elsevier
 • Publikacje od 1980 roku
 • 1,4 mln rekordów z czasopism naukowych, książek, map, materiałów konferencyjnych i doniesień naukowych
 • 100 000 streszczeń dodawanych co roku
 • Indeksuje publikacje z różnych krajów, w wielu językach, ale 99% posiada abstrakty w j. angielskim

Tematyka:

 • Geology
 • Geomechanics
 • Oceanography
 • Physical Geography
 • Human Geography
 • International Development
 • Ecology

HISTORICAL NEWPAPERS: NEW YORK TIMES, THE GUARDIAN

ProQuest Historical Newspapers™ stanowią definitywne cyfrowe archiwum z pełnoobrazowym dostępem do całych wydań gazet – od pierwszego numeru. Każde codzienne wydanie każdego tytułu jest skanowane w pełnej rozdzielczości od pierwszej do ostatniej strony. Teksty artykułów w obrębie każdego numeru są powiązane poprzez strony, otagowane i zindeksowane według rodzajów. Adekwatność odczytania jest sprawdzona przez redaktorów. Artykuły dostępne są w widoku stron i pojedynczych artykułów. Cały zasób zawiera ponad 25 mln stron. ProQuest Historical Newspapers™ ułatwiają badania źródłowe w wielu dziedzinach – od historii, nauk politycznych, poprzez ekonomię, socjologię, historię kultury

Hospitality, Tourism and Leisure Collection

To jedna z kolekcji zbioru publikacji Info Trac stworzona na potrzeby zainteresowanych turystyką, rekreacją i hotelarstwem. Jest doskonałym źródłem wiedzy nie tylko dla wykładowców jak i studentów. W jej skład wchodzi ok. 400 czasopism, przewodników oraz pełnotektowych książek. Stanowi doskonałe źródło informacji na tematy takie jak: najciekawsze atrakcje turystyczne, różnorodność kulturowa jak również ekonomia i jej wpływ na turystykę. Ponadto platforma Info Trac umożliwia:

 • Przeszukiwanie podstawowe i zaawansowane;
 • Przeszukiwanie w rezultatach wyszukiwania;
 • Możliwość eksportowania poszczególnych artykułów do maili i innych dokumentów;
 • RSS.

Hospitality & Tourism Complete

Zawiera informacje z zakresu badań naukowych ze wszystkich dziedzin związanych z turystyką i hotelarstwem. Obejmuje pełny tekst około 500 publikacji, włączając czasopisma, monografie, książki oraz raporty na temat firm i krajów. W bazie znajduje się pełny tekst takich czasopism jak Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, Hotel & Motel Management, International Journal of Tourism Research, Journal of Leisure Research, Journal of Sport Tourism, Journal of Sustainable Tourism, Leisure Sciences, Nation's Restaurant News, Restaurant Business, Tourism & Hospitality Research i wiele innych.
Publikacje pochodzą z różnych krajów i obszarów, w tym z USA, Kanady, Australii, Europy i Azji. Tematyka obejmuje demografię, statystykę, rozwój i inwestycje, żywność, napoje, sztukę kulinarną, prawodawstwo w zakresie hotelarstwa, zarządzanie hotelami, administrację hoteli, podróże indywidualne i służbowe, trendy rynkowe, technologię i inne dziedziny.

Humanities International Complete

Humanities International Complete udostępnia pełny tekst setek czasopism, książek i innych źródeł publikowanych na całym świecie. Baza stworzona przez Whitston Publishing (znak firmowy EBSCO Publishing) obejmuje wszystkie dane z Humanities International Index (ponad 2.200 czasopism i 2.33 mln rekordów) oraz unikalne publikacje pełnotekstowe, z których większość jest niedostępna w innych bazach danych. Zawiera pełny tekst ponad 1.100 czasopism. Humanities International Complete stanowi cenne źródło dla studentów, badaczy i nauczycieli zainteresowanych wszelkimi aspektami nauk humanistycznych. Zawarte w bazie publikacje, pochodzące z całego świata, dotyczą myśli literackiej, naukowej i twórczej. Humanities International Complete jest niezbędnym źródłem dla bibliotek, których zamiarem jest udostępnianie szerokiego zakresu publikacji pełnotekstowych z nauk humanistycznych.

IEEE

Baza zawiera: czasopisma, dzienniki, listy publikowane przez IEEE i inne organizacje, e-książki, kursy edukacyjne, ankiety technologiczne, wyniki konferencji, itd..

IGI Global

Poprzez publikacje Information Science Reference i Medical Information Science Reference, IGI Global drukuje wybitne prace badawcze i naukowe, które wspomagają naukowców we wszystkich obszarach, na które ma wpływ technologia, aby dotrzymać kroku z szybko zachodzącymi innowacjami technologicznymi i odkryciami, przy jednoczesnym skupieniu się na “czynniku ludzkim” — interakcji i zarządzaniu informacjami i technologią.

IHS Standards Expert

IHS Standards Expert jest bazą danych zawierającą ponad 1.3 mln pełnotekstowych dokumentów,      w tym normy, kodeksy, specyfikacje oraz analizy potrzebne do realizacji danego projektu, wywodzące się z ponad 370 organizacji standaryzacyjnych (SDOs), agencji rządowych oraz od wiodących firm przemysłowych. Serwis ten ułatwia zarządzanie projektami oraz pozwala na oszczędność czasu przeznaczonego na wyszukiwanie, zakup i aktualizację dokumentów

 • 24-godzinny dostęp do dokumentów,
 • dodatkowe materiały, analizy i obrazy niedostępne w wersji drukowanej,
 • codzienne aktualizacje, dające pewność, iż zawsze mamy do czynienia z bieżącymi edycjami dokumentów,    
 • dostęp do norm aktywnych oraz dokumentów archiwalnych,
 • linki i odniesienia do informacji związanych z danym tekstem,
 • możliwość kopiowania obrazów i tekstu w wysokiej jakości,
 • wyszukiwarkę pozwalającą na błyskawiczne dotarcie do dokumentu za pomocą słów kluczowych oraz innych zaawansowanych kryteriów wyszukiwania,
 • funkcję My Publications, która pozwala na tworzenie własnych dokumentów w przeróżnych formatach. Dokumenty te będą widoczne w rezultatach wyszukiwania.
 • funkcję Account Notes umożliwiającą dodawanie do wszystkich dokumentów znajdujących się w serwisie własnych notatek oraz linków odsyłających do innych dokumentów (np. do tych stworzonych przez nas). Funkcja ta sprzyja przekazywaniu własnych wskazówek wszystkim osobom pracującym z danym dokumentem.

INFOR LEX Ekspert

Kompleksowa publikacja elektroniczna o charakterze poradniczym. Precyzyjnie sprofilowana, z myślą o potrzebach klienta biznesowego jak i sektora publicznego. Serwis INFORLEX Ekspert to wyczerpujące kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawnych, z jakimi spotykają się zarządy, służby finansowe oraz działy dużych i średnich przedsiębiorstw. W publikacji znajduje się między innymi komplet czasopism Grupy INFOR PL z zakresu tematyki obrotu gospodarczego oraz system aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji urzędowych, sprawozdania finansowe firm i spółdzielni publikowane w Monitorze Polskim B oraz Monitorze Spółdzielczym B.

IOS Press

Wydawnictwa IOS Press zostało założone w 1987 roku w Amsterdamie w Holandii. W chwili obecnej publikuje 80 czasopism oraz ok. 130 książek naukowych rocznie.
Wydawca specjalizuje się w dwóch obszarach- medycynie i naukach komputerowych ale publikuje również tytuły z takich dziedzin jak np. komunikacja, chemia, inżynieria, transport, matematyka i innych. Wydawca blisko współpracuje z NATO publikując znane serie książkowe: NATO Science Series oraz NATO Science for Peace and Security Series. Wszystkie publikacje IOS Press zanim zostaną opublikowane, podlegają dogłębnej weryfikacji przez najlepszych fachowców z danej dziedziny wiedzy (peer review). Większość tytułów wydawanych przez IOS Press jest indeksowana w bazach Journal Citation Reports Thomson Reuters i posiada wysoki Impact Factor. Tytuły flagowe tego wydawcy to:

 • Journal of Computer Security
 • Artificial Intelligence Communication
 • Journal of Alzheimer's Disease
 • Cellular Oncology
 • Clinical Hemorheology and Microcirculation

Lloyd's Register Fairplay

 • Internet Ships Register - Baza zapewnia dostęp do najnowszych informacji dotyczących światowej floty handlowej. Zawiera dane odnośnie wszystkich statków o wadze powyżej 299GT, w tym statków zamówionych oraz nowobudowanych.
 • Guide to Ports and Terminals Information Online - Guide to Ports and Terminals Information Online to obszerny przewodnik po światowych portach i terminalach morskich. Zawiera aktualne opisy ponad 9800 portów, terminali, dane dotyczące nabrzeży i obiektów hydrotechnicznych, plany portów, opisy urządzeń znajdujących się w danym porcie oraz informacje dotyczące poszczególnych państw.
 • Baza umożliwia obliczanie odległości między dwoma punktami na świecie oraz dostarcza aktualnych wiadomości dotyczących floty światowej,
 • Sea-web Lloyd's Register of Ships Online - Baza Sea-web zawiera kompleksowe informacje dotyczące statków, armatorów, stoczni, wypadków morskich, ISM, aktualnych pozycji statków, danych historycznych oraz danych o ruchu statków.
 • AISLive - Stworzona w 2004 r. baza AISLive obejmuje obecnie swym zasięgiem ponad 2000 miejsc w ponad 100 krajach i jest najbardziej skuteczną metodą śledzenia statków w czasie rzeczywistym. Baza jest aktualizowana na bieżąco, dostarczać szczegółowych informacji na temat statków oraz ukazuje ich aktualną pozycję.
 • Sea-Sentinel - Baza informująca na bieżąco o wydarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo portów i statków w skali globalnej. Dostarcza między innymi informacji o piractwie i przemytach, udostępnia szczegółowe dane dotyczące ponad 9800 portów i terminali.

Municipum

Serwis Municipium - udostępnia użytkownikom szeroko zakrojoną wiedzę na temat każdej spośród ponad 2800 jednostek samorządowych w Polsce. Na serwis składają się liczne moduły informacyjne, wśród nich:

 • przegląd wiadomości lokalnych;
 • zestaw raportów finansowych, które w sposób zwarty i zwizualizowany prezentują profile ekonomiczne poszczególnych jednostek;
 • raporty te dostępne są również w postaci arkuszy Microsoft Excel, co znacznie ułatwia ich pobieranie i przetwarzanie;
 • rozbudowany bank danych statystycznych przyporządkowanych poszczególnym jednostkom samorządowym bazą przetargów z przyporządkowaniem do poszczególnych jednostek terytorialnych bazą przedsiębiorstw w poszczególnych gminach;
 • opracowania, tabele i kompendia tematyczne;
 • archiwa.

Oxford University Press

Oxford oferuje Państwu dostęp do ponad 220  najczęściej cytowanych oraz recenzowanych czasopism z dziedzin nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka), społecznych (ekonomia, prawo) humanistycznych, przyrodniczych oraz medycznych, co jest potwierdzone między innymi wysokim wskaźnikiem Impact Factor.
W ofercie znajdują się następujące kolekcje tematyczne:

 • Kolekcja Economic & Finance (29 czasopism) Kolekcja stworzona z myślą o osobach działających w sektorach ekonomiki, biznesu oraz finansów. Przedstawia szeroki zakres ekonomii międzynarodowej i finansów, a także specjalistyczne dziedziny takie jak ekonomia praktyczna, geograficzna oraz ekonomika rolnictwa

Pełna kolekcja (zawiera wszystkie czasopisma - 228 tytułów):

 • Kolekcja Social Science (44 czasopisma) Ekonomika, historia biznesu, rozwój w dobie globalizacji, polityka społeczna
 • Kolekcja Humanities (61czasopism) Historia, filozofia, literatura, religia, sztuka, muzyka
 • Kolekcja Law (28 czasopisma) Prawo ogólne, prawo medyczne i środowiskowe, prawo własności intelektualnej
 • Kolekcja Mathematics/Computing (25 czasopism) Matematyka czysta i stosowana, nauki o promieniowaniu, obszary niszowe, takie jak fizyka matematyczna, biostatystyka, matematyka w zarządzaniu i medycynie
 • Kolekcja Life Sciences (34 czasopisma) Biologia molekularna i obliczeniowa, nauka o roślinach, biologia morska, ekologia behawioralna
 • Kolekcja Medicine (68 czasopism) Onkologia, kardiologia, neurologia, epidemiologia, medycyna reprodukcyjna, reumatologia, anestezjologia, gerontologia, zdrowie publiczne
 • Kolekcja Policy (37 czasopism) Kolekcja zapewnia użytkownikom związanym z sektorem administracji publicznej dostęp do zestawu czasopism stworzonego na bazie aspektów ekonomii, prawa, zdrowia publicznego, polityki oraz nauk społecznych. 
 • Kolekcja HSS (zawiera łącznie 128 czasopisma) W jej skład wchodzą czasopisma z kolekcji Humanities, Social Science oraz Law.
 • Kolekcja STM (zawiera łącznie 111 czasopism) W jej skład wchodzą czasopisma z kolekcji Life Sciences, Mathematics & Physical Sciences oraz Medicine
 • Kolekcja Biomedical (zawiera łącznie 78 czasopism) W jej skład wchodzą czasopisma z kolekcji Life Sciences oraz Medicine

Ovid Universal Search™

Nowa funkcja dostępna na platformie OvidSP umożliwia użytkownikom wyszukiwanie zagadnień przy wykorzystaniu wszystkich zakupywanych baz OvidSP oraz tych zamieszczonych na innych platformach.

Ovid Universal Search to nowe rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom wyszukiwanie subskrybowanych treści jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz OvidSP używając jednego zapytania. Użytkownicy mogą przejrzeć wszystkie wyszukane wyniki na interfejsie OvidSP, jak również udoskonalać, zarządzać i organizować wyniki pobierane dzięki Ovid Universal Search.

Palgrave

Palgrave to wiodący wydawca publikacji naukowych dla szkół wyższych i biznesu. Oprócz tradycyjnych książek, podręczników  i czasopism wydawanych w formie papierowej w ofercie znajdują się obecnie 64 tytuły czasopism dostępnych online z następujących dziedzin:

 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Finanse
 • Marketing
 • Informatyka
 • Politologia
 • Nauki społeczne

ProjectMANAGEMENTnetBASE

Ponad 180 tytułów z dziedzin:

 • Business Process Strategy
 • Human Resources & Training 
 • Leadership
 • Lean Management
 • Management Strategy & Techniques
 • Organizational Engineering
 • Performance Improvement
 • Process Improvement
 • Project Management 
 • Risk Management
 • Software Deployment & Management
 • Supply Chain Management 

PROQUEST ASIAN BUSINESS AND REFERENCE

Ta baza danych obejmuje wiadomości w zakresie biznesu i finansów z półkuli wschodniej. Obejmuje informacje o biznesie i finansach w Azji z kluczowych publikacji międzynarodowych. ProQuest Asian Business and Reference zawiera szczegółowe informacje dotyczące firm, gospodarek, rynków i ogólnych warunków biznesowych na całej półkuli wschodniej. Dostępnych jest także dużo informacji na temat handlu zagranicznego. Zakres tematyczny:

 • Wiadomości i wydarzenia bieżące
 • Informacje krajowe i statystyki
 • Ludzie i instytucje
 • Polityka i analiza

PROQUEST ENTREPRENEURSHIP

Ta baza danych łączy teorię z praktyką, obejmując szerokie spektrum zasobów przydatnych nauczycielom, badaczom, studentom i praktykom. Zawartość obejmuje materiały naukowe — w tym czasopisma, dysertacje, dokumenty robocze oraz materiały konferencyjne — oraz pełny zestaw narzędzi, obejmujący praktyczne przewodniki, szablony, formularze, przykładowe biznesplany oraz porady doświadczonych przedsiębiorców w szerokiej gamie formatów — od filmów wideo do pobieranych plików Word i Excel, a także tradycyjnych plików tekstowych i PDF. ProQuest Entrepreneurship zapewnia unikalny i potężny zbiór baz danych — zaprojektowany, by wyposażyć przedsiębiorców w niezbędne zasoby umożliwiające rozwój i badanie własnych idei. Jednocześnie przedsiębiorcy zyskują wartościowe informacje, które pomagają im rozwijać ich produkty lub usługi. ProQuest Entrepreneurship zapewnia użytkownikom dostęp do bezprecedensowego zbioru różnych rodzajów treści w ramach jednego produktu:

 • Wideoklipy — oglądaj i słuchaj bezpośrednich relacji przedsiębiorców na temat własnych doświadczeń biznesowych. Dostęp do ponad 11 000 wideoklipów — wiele z nich obejmuje transkrypcje stanowiące wygodne odwołanie; wiele wideoklipów można także pobrać.
 • Badania rynku — bezpośredni dostęp do tysięcy badań rynkowych zapewnia przedsiębiorcom dane niezbędne do realizacji dokładnych analiz oraz dotarcia do inwestorów. Ten cenny zbiór obejmuje raporty rynkowe i firmowe, kluczowe wskaźniki finansowe, dane demograficzne, analizy, dane porównawcze, statystyki i wiele więcej.
 • Plany biznesowe, szablony i formularze — zbiór oferuje kompleksowe podejście do przedsiębiorczości. Obejmuje informacje na temat konkretnych etapów działania — od stworzenia koncepcji po zarządzanie. Narzędzia te prowadzą także użytkownika przez różne procesy i mogą służyć jako lista kontrolna działań niezbędnych do zapewnienia finansowania.
 • Treści czasopism — najważniejsze publikacje związane z praktyką przedsiębiorczości oferowane w formie pełnych serii oraz wybrane artykuły aktualizowane cotygodniowo z ponad 10 000 źródeł gwarantujących użytkownikom najnowsze informacje.
 • Analizy biznesowe — podstawa badań i praktyki przedsiębiorczości; przykłady działań biznesowych w postaci zorganizowanego planu obejmującego przewidywania co do wykonalności pomysłu. Pozyskiwanie analiz biznesowych w sposób nieuporządkowany może byd kosztowne. W otoczeniu akademickim analizy biznesowe umożliwiają profesorom tworzenie i odświeżanie prowadzonych kursów.
 • Dokumenty robocze — dokumenty robocze to artykuły tematyczne, których publikacja może nastąpić po wielu miesiącach lub nawet latach od rozpoczęcia badań. Te pełne wersje prac autorskich zawierają nowatorskie spostrzeżenia oraz informacje na temat najnowszych trendów w różnorodnych dziedzinach.
 • Materiały z konferencji — konferencje to często pierwsze okazje do przedstawienia idei, zanim jeszcze powstanie dokument roboczy — wydarzenia te odzwierciedlają najnowsze informacje z badań naukowych we wszystkich dziedzinach. Konferencje często przyjmują formę paneli dyskusyjnych i pomagają promować innowacyjne myśli.
 • Pełnotekstowe dysertacje — zawierają analizy dotychczasowych dokonań, pomagając jednocześnie rozpocząć badania i zgłębianie pełnego obszaru myśli poprzez pracę innych. Dysertacje są odskocznią dla rozwoju nowych badań i idei.

PublicADMINISTRATIONnetBASE

Ponad 100 tytułów z dziedzin:

 • Finance, Budgeting, & Procurement 
 • Fundamentals & General Reference 
 • Leadership & Performance 
 • Planning & Development 
 • Policy 
 • Public Administration 

Risk Management Reference Center (RMRC)

Jest obszernym źródłem informacji na temat zarządzania ryzykiem dla kadry kierowniczej, specjalistów zajmujących się planowaniem strategicznym i studentów kierunków ekonomicznych. Zawartość bazy obejmuje kilkaset czasopism pełnotekstowych, setki tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, raporty, streszczenia, książki, najczęściej zadawane pytania i doniesienia prasowe dotyczące różnego typu ryzyka, w tym ryzyka kredytowego, operacyjnego, płynności, ryzyka rynkowego i ryzyka związanego z wydarzeniami. Baza zawiera informacje na temat wszystkich możliwych aspektów zarządzania ryzykiem i łączy pogłębione analizy tła wydarzeń pisane przez naukowców z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw wraz z bieżącymi przeglądami ostatnich wydarzeń politycznych, ekonomicznych, społecznych i technicznych.

SAE Digital Library

Baza danych SAE DL zapewnia dostęp  do najbardziej wartościowych dokumentów technicznych opublikowanych przez SAE International (The Society of Automotive Engineers), odnoszących się do transportu samochodowego, naziemnych pojazdów komercyjnych oraz technologii inżynieryjnej sektora lotniczego. Publikacje SAE odnoszą się do tematyki projektowania, budowy, naprawy oraz  eksploatacji pojazdów samobieżnych takich jak:

 • Pojazdy drogowe: samochody osobowe, ciężarówki, autobusy,
 • Pojazdy terenowe: pojazdy rolnicze, budowlane, wojskowe, użytkowe, bezzałogowe
 • Statki powietrzne, pojazdy kosmiczne
 • Statki morskie
 • Pojazdy kolejowe

Baza danych zawiera 3 następujące rodzaje pełnotekstowych publikacji:

 • SAE Standards – normy techniczne
 • SAE Technical Papers – referaty konferencyjne
 • SAE Journals - czasopisma

Small Business Reference Center

Zapewnia najbardziej aktualne informacje na temat założenia firmy, zarządzania operacyjnego, sprzedaży i rozwoju firmy. Jest obszernym źródłem informacji dla właścicieli małych firm oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Udostępnia około 400 czasopism pełnotekstowych i około 450 pełnotekstowych broszur. Zawiera raporty, wskazówki, jak pisać biznes-plany i setki filmów video. W bazie jest sekcja porad i pomocy. Baza wspiera drobnych przedsiębiorców we wszystkich istotnych dziedzinach, poczynając od planowania, finansowania i zarządzania firmą a kończąc na opracowaniu strategii awaryjnych. Użytkownicy mają możliwość wyszukiwania informacji w obrębie określonych tematów oraz typów działalności odpowiednio do swoich potrzeb. Filmy video zawierają wywiady, pouczające lekcje instruktażowe i analizy i dostarczają istotnych informacji dla właścicieli firm.

SocINDEX with Full Text

SocINDEX with Full Text jest najobszerniejszą na świecie bazą o najwyższej jakości z zakresu badań socjologicznych. Rozległy zakres bazy zapewnia użytkownikom bogactwo niezwykle użytecznych informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza zawiera ponad 2.090.000 rekordów z hasłami przedmiotowymi z tezaurusa socjologicznego, obejmującego ponad 19.900 haseł, opracowanego przez ekspertów dziedzinowych i specjalistów leksykografów. Ponadto baza oferuje informacyjne abstrakty artykułów z ponad 1.200 kluczowych czasopism (“core”) z archiwami sięgającymi 1895 roku.

STATSnetBASE

Ponad 385 tytułów z dziedzin:

 • Biostatistics 
 • Clinical Trials 
 • Computational Statistics 
 • Environmental Statistics 
 • Introductory Statistics & General References 
 • Probability Theory & Applications 
 • SPC/Reliability/Quality Control 
 • Statistical Genetics & Bioinformatics 
 • Statistical Learning & Data Mining 
 • Statistical Theory & Methods 
 • Statistics for Biological Sciences 
 • Statistics for Business, Finance, & Economics 
 • Statistics for Engineering and Physical Science 
 • Statistics for Psychology, Social Science & Law 

Summon™

Za pomocą jednego prostego okna wyszukiwania, Summon™ zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnego zakresu wiarygodnych zasobów biblioteki: elektronicznych i drukowanych, audio i wideo, pojedynczych artykułów i czasopism, katalogów lokalnych, repozytoriów instytucjonalnych, artykułów prasowych i wielu innych. Summon™ eliminuje podstawową barierę istniejącą między bibliotekami a ich użytkownikami, tzn. brak wiedzy w którym miejscu zacząć szukanie interesującego ich zasobu. Summon™ odsłania cenne zasoby biblioteki jej użytkownikom, pozwalając jednocześnie na lepsze wykorzystanie zasobów, w które zainwestowała biblioteka. Summon™ jest dostarczany jako usługa hostowana. Jego instalacja jest bardzo szybka, nie wymaga poświęcenia dużej ilości czasu ze strony pracowników biblioteki. Ze względu na wykorzystanie otwartego interfejsu API, Summon™ łatwo integruje się z innymi systemami, takimi jak oprogramowanie edukacyjne czy katalogi nowej generacji.

The Occupational Health and Safety Information Service (OHSIS)

Baza danych zawiera codziennie aktualizowane informacje, dane odnośnie szkoleń, materiały doradcze skierowane do osób mających styczność z sektorami zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego. W bazie danych znajduje się ponad 50,000 bieżących rozporządzeń, norm, poradników oraz innych dokumentów technicznych w pełnotekstowej wersji PDF.Baza składa się z głównego pakietu Occupational Health and Safety Information Service Core oraz z następujących suplementów tematycznych, które można wybierać według uznania. Zakres tematyczny:

 • Ocena ryzyka
 • Zasady kontroli
 • Manualna oraz mechaniczna kontrola zagrożeń
 • Zagrożenia w miejscu pracy
 • Zagrożenia elektryczne
 • Zagrożenia chemiczne i biologiczne
 • Prace budowlane
 • Opis i analiza wypadków

Turnitin

Turnitin to najnowocześniejszy serwis antyplagiatowy, umożliwiający analizę tekstów i wykrywanie przypadków nieuprawnionego kopiowania ich fragmentów z innych źródeł. System pozwala na sprawdzanie prac zaliczeniowych, prac dyplomowych i innych prac naukowych zapobiegając tym samym naruszaniu praw autorskich. Turnitin to zintegrowane narzędzie, które umożliwia:

 • sprawdzanie i wykrywanie plagiatu - OriginalityCheck
 • recenzowanie pracy - PeerMark
 • ocena pracy przez wykładowcę - GradeMark

Cały proces odbywa się w trybie on-line, bez użycia papieru. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla zarządzania zadaniami pisania prac studenckich i naukowych, od momentu powstania pracy. Turnitin jest narzędziem zarządzającym: pozwala na załadowanie prac studenckich, które dodają się do zasobów wykładowcy. Turnitin dokumentuje postęp każdego studenta i pozwala na generowanie specjalnych statystycznych zestawień. Każda praca jest porównywana z trzema bazami danych:

 • baza danych treści dostępnych w internecie: Turnitin przeszukuje i indeksuje miliardy stron internetowych,
 • baza danych publikacji naukowych: Turnitin sprawdza bazę zawierającą ponad 90 tys. publikacji dostępnych wyłącznie w ramach prenumeraty,
 • baza prac studenckich: Turnitin posiada własną bazę zawierającą ponad 135 mln prac studenckich.

Po sprawdzeniu pracy w trybie on-line, Turnitin generuje Raport Oryginalności, zawierający indeks podobieństw, który wyświetla nie tylko fragmenty skopiowane przez studenta, ale również źródło takich zapożyczeń.

World eBook Library

World eBook Library to ponad 23 000 audiobooków i około 2 100 000 pełnotekstowych źródeł naukowych. Są to książki i dokumenty elektroniczne w ok. 100 językach (te liczby stale rosną). Baza World eBook Library składa się nie tylko z najistotniejszych oraz najpopularniejszych monografii, podręczników, słowników, encyklopedii, jak również rozmaitych publikacji rządowych. Pochodzą one z największych światowych bibliotek takich jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology ( publikacje unikatowe!!!), New York University, Michigan University, Stanford University. Źródła te zostały przetworzone cyfrowo i są w pełni przeszukiwalne. Dodatkowo platforma zaopatrzona jest w słowniki i rozmaite narzędzia dla użytkowników. Jedną z kolekcji stanowią źródła rządowe i dokumenty wydane przez liczne organizacje międzynarodowe (ponad 250 000 publikacji). Większość tych dokumentów dostępne jest wyłącznie na platformie World eBook Library. Wydane zostały one między innymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Zdrowia, Bank Światowy, NASA, Biały Dom, CIA, FBI oraz rozmaite inne agencje.
Najpopularniejsze kolekcje tematyczne:

 • Classic Literature Collection
 • Economics Publications Collection
 • International Law Library
 • Mathematics Collection
 • Medical Document Collection
 • Sacred Religious Text Collection
 • United Nations Library
 • National Aeronautics and Space Administration

Publikacje na platformie World eBook Library nie zawierają żadnych DRM (Digital Rights Management) i występują w formacie PDF, a pliki Audio w formacie MP3. Pliki kompatybilne są z rozmaitymi urządzeniami: iPod/iPad, czytniki ebooków; komputery stacjonarne oraz laptopy; Raz ściągnięte pliki (eKsiążki / Audiobooki) zostają do Państwa dyspozycji nawet po wygaśnięciu rocznej prenumeraty; Wyszukiwanie zaawansowane daje możliwość wyselekcjonowania publikacji o danej tematyce, języku lub w danym formacie (PDF/MP3); Możliwość importu rekordów w formacie MARC  do katalogu bibliotecznego i dostęp bezpośrednio z niego.

vLex

vLex jest pełnotesktową bazą prawniczą zawierającą materiały z ponad 120 krajów, dostępnych na unikalnej, kilkunastojęzycznej platformie. Misją vLex jest dostarczenie jak największej liczby publikacji prawniczych z całego świata. Baza umożliwia dostęp z urządzeń przenośnych (smart phone, tablety, e-czytniki).

 • wyczerpujące dane z 18 krajów
 • kluczowe informacje z 128 krajów
 • platforma dostępna w 13 językach
 • słowniki i narzędzia do tłumaczenia
 • 62,590.371 dokumentów
 • 1013 wydawców (m.in. Oxford University Press, GALE, ProQuest)
 • 44,220 klientów na całym świecie

Dla użytkowników vLex język nie stanowi problemu. Jest to jedyna platforma, która integruje automatyczne tłumaczenia z systemem tłumaczeń na żądanie.

 • Użytkownik ma do swojej dyspozycji zaawansowaną i wydajną platformę wyszukiwawczą. Stworzona przez wydawcę technologia pozwala na wprowadzanie własnych algorytmów, kompleksowe przeszukiwanie itd.
 • Platformę można dostosowywać do własnych potrzeb. Udostępnione są również opcje zachowywania dokumentów wybranych przez użytkownika, tworzenie elektronicznych altertów, wczytywanie RSS itd.
 • Stała weryfikacja zawartości: wydawca w sposób ciągły weryfikuje dane zawarte w bazie, aby upewnić się, że użytkownik zawsze ma dostęp do najbardziej wiarygodnej i aktualnej informacji. Do dyspozycji użytkownika są wersje standaryzowane, opcje przeglądania zawartości, oraz oryginalne wersje tekstów.
 • Integracja oraz narzędzia monitoringu: oferujemy wsparcie przy wprowadzeniu zawartości vLex do katalogu biblioteki. Bibliotekarze mogą również skorzystać z wygodnego interfejsu do sprawdzenia statystyk użytkowania.

Zarządzanie wzornictwem usług

Prowadzenie: dr Marcin Chłodnicki

Dr Marcin Chłodnicki pracuje w Katedrze Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako badacz i wykładowca. Prowadzi także firmę Business Development Solutions Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań konsultingowych, tekstów poradnikowych, marketingowych, jak i specjalistycznych. Swoje badania ukierunkował na zagadnienia z zakresu usług profesjonalnych, zarządzania designem i wizerunku. W 2004 ukazała się jego książka pt. „Usługi Profesjonalne. Przez Jakość do Lojalności Klientów”. Wiedzę akademicką weryfikuje i pożytkuje w praktyce, współpracując ze światowymi potentatami (Allen Consulting, KSDP Design: CocaCola, VW, TNT, Levi’s), a także doradzając polskim klientom. Do współpracy zaprosili go m.in. Dominet Bank SA, Bank Zachodni WBK SA, Dialog SA, MiniMAL i inni. Angażuje się badania i projekty biznesowe związane z projektowaniem placówek usługowych i obiektów handlowych, merchandisingiem usług, a także projektowaniem i kształtowaniem wizerunku firm usługowych. Jego czas wolny wypełniają podróże, góry i sport. Kilimanjaro (5894m.n.p.m.) w Tanzanii i Cotopaxi (5898m.n.p.m.) w Ekwadorze to najwyższe na razie góry, które pokonał.

Termin: 23 września 2011
Godzina: 12:30 – 14:30

Wykluczenie finansowe

Prowadzenie: dr hab. prof. US Jacek Buko

Prof. Jacek Buko jest wykładowcą i pracownikiem naukowym na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2008 roku pełni również funkcję Prodziekana ds. studenckich WZiEU. Specjalizuje się w problematyce polityki społeczno-gospodarczej oraz finansach prywatnych. Autor dwóch monografii podejmujących zagadnienia dostępu osób indywidualnych do podstawowych usług finansowych. Dorobek naukowo-badawczy prof. Jacka Buko obejmuje łąacznie około 130 recenzowanych publikacji.

Termin: 24 września 2011
Godzina: 12:30 – 14:30

Biznesplan i promocja

Prowadzenie: mgr Dorota Kowalewska

Dorota Kowalewska, specjalistka ds. zarządzania projektami europejskimi. Dyrektor funkcjonującego w Szczecinie od 2008 roku Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, działającego w ogólnopolskiej sieci współpracującej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Członek Komisji Oceniających Projekty w RPO WZ (oś 1, 5, 6) oraz PO KL (priorytet 8) . Posiada doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków w ramach m.in. RPOWZ (oś 1,3,4), POKL (oś 4,5,6,7), MSZ „Pomoc Rozwojowa 2011” czy FIO.

Warsztaty współorganizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin: 22 września 2011
Godzina: 8:00 – 13:00

Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w sektorze MŚP - gdzie są jeszcze pieniądze?

Prowadzenie: mgr Robert Bartłomiejski

Robert Bartłomiejski, specjalista ds. zarządzania projektami europejskimi. Jest absolwentem Instytutu Politologii i Europeistyki oraz socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji naukowych oraz autor publikacji z dziedziny socjologii. Asystent Instytutu Socjologii US i członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział w Szczecinie. Ekspert w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich dla biznesu, wicedyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej oraz współwłaściciel spółki UNI-STAT Badania i Projekty Europejskie dla Biznesu.

Termin: 22 września 2011
Godzina: 17:00 – 18:30

Ciągłe doskonalenie firmy poprzez koncepcję Lean Management

Prowadzenie: Robert Nalewaj

Robert Nalewaj konsultant ds. Lean Management w firmie Segel Polska Sp. z o.o.
Absolwent kierunku Socjologia spec. Socjologia stosowana na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ukończone w czerwcu  studia podyplomowe na kierunku Efektywne Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Akademia Lean Lidera, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie /LeanPassion. Certyfikowany konsultant badań osobowości narzędzia JTI. Akademia Managera HR WSB Szczecin Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ZPSB. Związany z branżą HR od 2008 z firma Segel od 2009 zatrudniony w firmie Segel na stanowisku Konsultanta. Doświadczenie z zakresu Lean Managment - 2010-2011 współpraca z firmą Sonion. Od I 2011 wprowadzanie Lean Managment w firmie z kapitałem duńskim w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Termin: 22 września 2011
Godzina: 10:45 – 12:30

Komunikacja w sieciach współpracy

Prowadzenie: mgr Magdalena Małachowska

Magdalena Małachowska, asystent w Katedrze Marketingu Usług na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Współautorka pierwszego w Polsce badania dotyczącego rozwoju klastrów, a także autorka i współautorka jedenastu publikacji popularnych i naukowych dotyczących komunikacji marketingowej i klastrów. W latach 2005- 2009 specjalista ds. marketingu i public relations w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym, gdzie zajmowała się zarządzaniem marketingowym w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz kształtowała politykę public relations organizacji. Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów, w których umiejętności z zakresu zarządzania zostały potwierdzone certyfikatem PRINCE 2 Practitioner.  Współzałożycielka Stowarzyszenia MediaDizajn, działającego na rzecz wspierania i rozwoju sektora kreatywnego, które obecnie kieruje pierwszym w Szczecinie Inkubatorem Kultury.

Warsztaty organizowane w ramach projektu „Kreatywność i komercjalizacja innowacji we współpracy uczelni z przedsiębiorstwami”.

Termin: 22 września 2011
Godzina: 13:00 – 17:00

Opracowanie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa - warsztaty strategiczne

Prowadzenie: dr hab. prof. US Wojciech Downar, mgr Magdalena Ławicka, mgr Małgorzata Smolska, mgr Katarzyna Zioło

dr hab. prof. US Wojciech Downar, Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania, obecnie sprawujący także funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Czynnie zaangażowany we współpracę z przedsiębiorcami, autor i współautor wielu projektów badawczych, m.in. z zakresu ekonomiki i organizacji transportu, metod i technik zarządzania, zarządzania interesariuszami, zarządzania kadrami, organizacji sieciowej, efektywności inwestycji. Tematyka prowadzonych przez Pana Profesora seminariów obejmuje: zarządzanie ogólne w tym zagadnienia związane z planowaniem oraz strategią w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, metody i techniki zarządzania.

Magdalena Ławicka, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalistka z zakresu business economics. Asystent na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w Katedrze Organizacji i Zarządzania. Ekspert w dziedzinie pozyskiwania i doboru personelu oraz kształtowania zatrudnienia w organizacji.
Małgorzata Smolska, absolwentka kierunku Ekonomia oraz kierunku Finanse i bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie realizuje studia doktoranckie na kierunku Nauki ekonomiczne. Prowadzi badania w obszarze istoty i mechanizmu tworzenia sieci i innowacji w przedsiębiorstwach, efektywności inwestycji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.Katarzyna Zioło, asystent w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, mechanizmów i istoty funkcjonowania organizacji, a także marketingu organizacji niekomercyjnych. Prowadzi badania dotyczące mechanizmu i istoty funkcjonowania organizacji, marketingu organizacji niekomercyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi.


Termin: 23 września 2011
Godzina: 10:00 – 11:30

Coaching jako metoda zarządzania pracownikami

Prowadzenie: Katarzyna Dujanowicz, Fundacja Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Firmie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Trener Biznesu Metodologii SET. Ponadto uczestniczka Treningu Interpersonalnego oraz Warsztatów Pracy z Grupą., prowadzonych przez Grupę SET. W chwili obecnej rozpoczęła studia w Europejskiej Szkole Trenerów, doskonaląc swoje umiejętności Trenera Konsultanta. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie menedżerskie. Współtworzyła polską firmę odzieżową, zajmując się zarządzaniem, rekrutacją, selekcją i szkoleniem pracowników. W międzynarodowej korporacji miała możliwość kształtować swoje umiejętności coachingowe, niezbędne w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. W czerwcu bieżącego roku otworzyła własną firmę szkoleniowo – doradczą : Szkolenia dla biznesu. K. Dujanowicz. W kręgu jej specjalizacji znajdują się: szkolenia sprzedażowe, standardy obsługi klienta, projekty ocen pracowniczych, rozwój kompetencji menedżerskich, coaching oraz procesy rozwojowe dla firm, od analizy potrzeb po badanie efektywności szkoleń. Największa pasją są jednak szkolenia train the trainers, podczas których ma możliwość pracy i współpracy z innymi trenerami.

Warsztaty organizowane przez Fundację Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME

Termin: 23 września 2011
Godzina: 12:00 – 13:30

Jak dziś zadbać o sytuację finansową za trzydzieści lat?

Prowadzenie: mgr Włodzimierz Kruszewski

Włodzimierz Kruszewski, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. W branży finansowo ubezpieczeniowej Od 1992 roku. Współpracował z takimi firmami jak: FMG International, ECG, AWD a także kilkunastoma bankami i firmami ubezpieczeniowymi. Współzałożyciel i członek zarządu NDF Finance Spółka z o.o.

Termin: 23 września 2011
Godzina: 14:30 – 16:00

Service design - jak projektować usługi?

Prowadzenie: dr Marcin Chłodnicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Marcin Chłodnicki pracuje w Katedrze Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako badacz i wykładowca. Prowadzi także firmę Business Development Solutions Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań konsultingowych, tekstów poradnikowych, marketingowych, jak i specjalistycznych. Swoje badania ukierunkował na zagadnienia z zakresu usług profesjonalnych, zarządzania designem i wizerunku. W 2004 ukazała się jego książka pt. „Usługi Profesjonalne. Przez Jakość do Lojalności Klientów”. Wiedzę akademicką weryfikuje i pożytkuje w praktyce, współpracując ze światowymi potentatami (Allen Consulting, KSDP Design: CocaCola, VW, TNT, Levi’s), a także doradzając polskim klientom. Do współpracy zaprosili go m.in. Dominet Bank SA, Bank Zachodni WBK SA, Dialog SA, MiniMAL i inni. Angażuje się badania i projekty biznesowe związane z projektowaniem placówek usługowych i obiektów handlowych, merchandisingiem usług, a także projektowaniem i kształtowaniem wizerunku firm usługowych. Jego czas wolny wypełniają podróże, góry i sport. Kilimanjaro (5894m.n.p.m.) w Tanzanii i Cotopaxi (5898m.n.p.m.) w Ekwadorze to najwyższe na razie góry, które pokonał. 

Termin: 23 września 2011
Godzina: 15:00 – 19:00

Metody skutecznego rozwiązywania stosunku pracy

Prowadzenie: mgr Monika Matusz-Michna, mgr Małgorzata Zielińska

Monika Matusz-Michna, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magiterską zatytułowaną: "Ochrona wizerunku osoby publicznej w świetle orzecznictwa oraz doktryny polskiej i zagranicznej" napisała pod kierunkiem prof. dr hab. E. Ferenc - Szydełko. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Dalszą naukę kontynuowała, zdobywając wiedzę i doświadczenie, na aplikacji adwokackiej w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Odbyła etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie składając w 2010 r. egzamin sędziowski.

Małgorzata Zielińska, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2006/2007 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie wyceny nieruchomości. Odbyła etatową aplikację sądową okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie składając w 2010 r. egzamin sędziowski. Po złożeniu egzaminu sędziowskiego była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Termin: 23 września 2011
Godzina: 16:15 – 17:45

Autoprezentacja oraz poprawna komunikacja dla przedsiębiorców

Prowadzenie: mgr Monika Tomczyk

Monika Tomczyk, magister politologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania projektami europejskimi w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Członek Association of Project Managers z Wielkiej Brytanii. Certyfikowany manager projektów (Certyfikat PRINCE 2 Practitioner oraz Scrum Master), kierownik inicjatyw o zasięgu krajowym i międzynarodowym, uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu zarządzania projektami w ramach Programu Centralna Europa czy Południowy Bałtyk. Jej zainteresowania naukowe to także rozwój sektorów kreatywnych - odbyła serię szkoleń organizowanych przez warszawski Instytut Wzornictwa Przemysłowego w tym z Zarządzania Zespołem Wzorniczym, Zarządzania Wdrożeniem Nowego Produktu i Zarządzania Procesem Wdrożeniowym w zespole interdyscyplinarnym projektant – producent. Autorka publikacji  naukowych, pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US.

Warsztaty współorganizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin: 24 września 2011
Godzina: 8:00 – 13:00

Efektywność w kanałach komunikacji marketingowej

Prowadzenie: mgr Magdalena Małachowska

Magdalena Małachowska, asystent w Katedrze Marketingu Usług na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Współautorka pierwszego w Polsce badania dotyczącego rozwoju klastrów, a także autorka i współautorka jedenastu publikacji popularnych i naukowych dotyczących komunikacji marketingowej i klastrów. W latach 2005- 2009 specjalista ds. marketingu i public relations w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym, gdzie zajmowała się zarządzaniem marketingowym w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz kształtowała politykę public relations organizacji. Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów, w których umiejętności z zakresu zarządzania zostały potwierdzone certyfikatem PRINCE 2 Practitioner.  Współzałożycielka Stowarzyszenia MediaDizajn, działającego na rzecz wspierania i rozwoju sektora kreatywnego, które obecnie kieruje pierwszym w Szczecinie Inkubatorem Kultury.

Termin: 24 września 2011
Godzina: 13:15 – 14:45

Social media – wsparcie czy zagrożenie?

Prowadzenie: mgr Kamila Peszko

Kamila Peszko, specjalistka w Katedrze Marketingu Usług, Zakładu Komunikacji Marketingowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Opiekun Koła Marketingowego „Komunikacja w Biznesie”, członek Forum Młodych Badaczy, przedstawiciel Centrum Badań Rynkowych i Marketingowych. Jej zainteresowania to marketing usług edukacyjnych, komunikacja marketingowa oraz niekonwencjonalne formy promocji.

Termin: 24 września 2011
Godzina: 15:00 – 16:30

Procedura zakładania działalności gospodarczej w Polsce

Prowadzenie: dr Aneta Sokół, dr Anna Drab-Kurowska, dr Karolina Drela

Dr Aneta Sokół w swojej działalności naukowo-badawczej (doktorat obroniła w 2004 roku) od kilkunastu lat koncentruje się na zagadnieniach sektora MSP, polityki gospodarczej, regionalnej oraz rozwoju GOW, które stanowią przedmiot zainteresowanie wielu publikacji zwartych i ciągłych jej autorstwa zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Po zakończeniu studiów, wraz z upływem czasu podejmowała inicjatywy zmierzające do wspierania rozwoju naukowego i dydaktycznego już nie tylko studentów, lecz również młodych ekonomistów w całej Polsce. Wymienić tu należy przede wszystkim serię ogólnopolskich Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów, która była w 2010 roku organizowana w Gdańsku, czy V Konferencję Naukową z cyklu "wiedza i innowacje" pt. „Ochrona wiedzy i innowacji” na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2009 roku oraz Konferencję pt. „Nowoczesne przedsiębiorstwo, nowoczesna administracja publiczna” organizowanej na Uniwersytecie Szczecińskim we współpracy z KUL w 2009 roku. Dr Aneta Sokół w swojej dotychczasowej pracy dydaktycznej na Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie Szczecińskim prowadziła zajęcia z następujących przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia, Ekonomia menedżerska, Zarządzanie kapitałami, Nauka o przedsiębiorstwie, Analiza ekonomiczna, Sprawozdawczość finansowa, Ekonomika przedsiębiorstw.

Dr Anna Drab-Kurowska w swojej działalności naukowo-badawczej (doktorat obroniła w 2005 roku) od kilkunastu lat koncentruje się na zagadnieniach sektora informacyjnego. Odzwierciedleniem tych działań są  liczne publikacje oraz uczestnictwo w konferencjach zarówno w Polsce jak i za granicą. Ponadto jest wysoko cenionym pracownikiem dydaktycznym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyróżnieniach dla najlepszego wykładowcy, które zostały przyznane przez studentów. W 2008 roku nagroda „Złoty Mikrofon” za zajęcie 1 miejsca dla prowadzącego ćwiczenia oraz w  2009 roku „Mentor WZIEU Uniwersytetu Szczecińskiego”. Od wielu lat jest współorganizatorem cyklicznej ogólnopolskiej konferencji „Poczta-Telekomunikacja”, która cieszy się dużym zainteresowaniem w całej Polsce. Podczas swoje pracy na wydziale przez wiele lat wspierała rozwój najprężniej działającego koła naukowego  na Uniwersytecie Szczecińskim - „Koła Naukowego Łączności”. Od roku 2008 jest opiekunek praktyk studenckich na kierunku Ekonomia. Nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami województwa zachodniopomorskiego, co umożliwia odbycie praktyk studentom w interesujących warunkach.

Dr Karolina Drela w swojej działalności naukowo-badawczej (doktorat obroniła w 2003 roku) od kilkunastu lat koncentruje się na rynku pracy, stresie w pracy, ubóstwie i nierównościach społecznych; zajmuje się też gospodarką regionalną, mikro- i makroekonomią, polityką społeczno-gospodarczą i gospodarką światową. Od 01.10.1997 roku jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zagadnienia związane z rynkiem pracy, oprócz prac badawczych na ten temat, realizuje biorąc udział w Zachodniopomorskim Obserwatorium Rynku Pracy - współpracując z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ponadto brała udział w Programie Partnerstwo dla Szczecina-lokalne partnerstwo na rzecz pracy zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin. Współpracowała przy tworzeniu Regionalnego Programu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006. Była ekspertem w: Komisji Oceniającej Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013; w Zespole Ekspertów Zewnętrznych w Narodowym Programie Foresight Polska 2020; w Foresight województwa zachodniopomorskiego - rynek pracy (2010). Dr Karolina Drela jest współautorką podręczników dla studentów z przedmiotu Mikroekonomia, kilku pozycji zwartych dotyczących rynku pracy i przemian gospodarczych oraz kilkudziesięciu artykułów a także kilkunastu badań własnych i statutowych.

Termin: 24 września 2011
Godzina: 16:30 – 18:00

Analiza finansowa

Prowadzenie: dr Aneta Sokół, dr Anna Owidia-Surmacz

Dr Aneta Sokół w swojej działalności naukowo-badawczej (doktorat obroniła w 2004 roku) od kilkunastu lat koncentruje się na zagadnieniach sektora MSP, polityki gospodarczej, regionalnej oraz rozwoju GOW, które stanowią przedmiot zainteresowanie wielu publikacji zwartych i ciągłych jej autorstwa zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Po zakończeniu studiów, wraz z upływem czasu podejmowała inicjatywy zmierzające do wspierania rozwoju naukowego i dydaktycznego już nie tylko studentów, lecz również młodych ekonomistów w całej Polsce. Wymienić tu należy przede wszystkim serię ogólnopolskich Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów, która była w 2010 roku organizowana w Gdańsku, czy V Konferencję Naukową z cyklu "wiedza i innowacje" pt. „Ochrona wiedzy i innowacji” na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2009 roku oraz Konferencję pt. „Nowoczesne przedsiębiorstwo, nowoczesna administracja publiczna” organizowanej na Uniwersytecie Szczecińskim we współpracy z KUL w 2009 roku. Dr Aneta Sokół w swojej dotychczasowej pracy dydaktycznej na Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie Szczecińskim prowadziła zajęcia z następujących przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia, Ekonomia menedżerska, Zarządzanie kapitałami, Nauka o przedsiębiorstwie, Analiza ekonomiczna, Sprawozdawczość finansowa, Ekonomika przedsiębiorstw.

Dr Anna Surmacz jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – w latach 1995/96-1999/00 odbyła studia wyższe magisterskie na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomika i organizacja transportu. Od 2000 roku pracuje na stanowisku asystenta  a od 2010 roku na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Szczecińskim w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Prof. zw. dr hab. Juliusza Engelhardta. W roku akademickim 2005/2006 otrzymała wyróżnienie Pana Dziekana WZiEU US Prof. dr hab. Aleksandra Panasiuka w konkursie na najlepszego asystenta a następnie nagrodę II st. Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010. Zasadniczymi obszarami pogłębionych studiów naukowych są:
 • Procesy koncentracji
 • Problematyka analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych jako narzędzia zarządzania finansami (utrzymania zdolności płatniczej) w firmie a także wykorzystania sprawozdań finansowych w bieżącej ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej przez właścicieli kapitału
 • Problematyka kreowania wartości dochodowej i rynkowej przedsiębiorstw, z uwzględnieniem w szczególności czynników kreowania wartości firmy tj.: pozafinansowych oraz finansowych, bieżących notowań walorów a także wartości mierników rynku kapitałowego danej jednostki gospodarczej.
 • Miary oceny efektywności nadzoru korporacyjnego w Polsce.
 • Zastosowanie nowych metod/koncepcji w przezwyciężaniu dysfunkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem z punktu widzenia konkurencyjności, innowacyjności oraz tworzenia wartości dla właścicieli.
Należy zaznaczyć, iż problematyka fuzji i przejęć przedsiębiorstw jest szczególnie bliska dr A. Surmacz z uwagi na paroletnią obserwację rynku kontroli przedsiębiorstw w ramach prowadzonych badań naukowych, związanych z tematyką pracy doktorskiej. Ponadto, dr A. Surmacz jest uczestnikiem licznych konferencji o zasięgu krajowych i autorką wielu publikacji naukowych w wydawnictwach zbiorowych o charakterze monografii lub nie- oraz w czasopismach ekonomicznych krajowych w liczbie ok. 40.

Termin: 24 września 2011
Godzina: 18:00 – 19:45

Segel Polska Sp. z o. o.

Konsultant: Robert Nalewaj

Zakres konsultacji:

 • doradztwo personalne
 • rekrutacja i selekcja
 • badania psychologiczne
 • szkolenia
 • Lean Management
Termin: 22 września 2011 i 23 września
Godzina: 10:00 – 15:00

ST4net


Firma ST4net świadczy pełen zakres usług informatycznych i telekomunikacyjnych.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe doradza, tworzy, modernizuje, serwisuje oraz zarządza sprzętem komputerowym i sieciami komputerowymi. Podstawowa formą świadczenia usług jest kompleksowa obsługa serwisowa podmiotów gospodarczych. Zdając sobie sprawę z ważności informacji firma ST4net doradza i rozwiązuje zagadnienia związane z bezpiecznym i optymalnym tworzeniem kopii zapasowych oraz z przechowywaniem archiwów danych.  Oprócz spraw związanych z komputerami i telefonami firma ST4net zajmuje się także systemami monitoringu, rejestratorami danych oraz instalacjami systemów dozoru oraz alarmów.

Konsultant: Piotr Filipiuk - właściciel firmy ST4net, uczestnik wielu szkoleń i konferencji, posiada certyfikaty poświadczające jego wiedzę i doświadczenie , m.in. MCP, MCTS, HP Netstar i inne. Absolwent Politechniki Szczecińskiej od zawsze związany z komputerami i sieciami; organizator spotkań pasjonatów i specjalistów Microsoft. Autor wielu recenzji literatury fachowej na tematy komputerowe, serwerowe związane z technologiami Microsoft.

Zakres konsultacji:
Ochrona sprzętowa i programowa danych - jak zabezpieczać, przechowywać, odzyskiwać:
 • metody ochrony danych
 • metody odzyskiwania danych
 • metody archiwizacji danych
 • metody przechowywania danych
 • ochrona antywirusowa
Termin: 22 września 2011
Godzina: 10:00 – 15:00

Batex Barbara Podlaszuk-Gorska


Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rozpoczęła swoją działalność 28 marca 1991 roku jako BEL Leasing Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 43 400 000 PLN. Spółka należy do grupy kapitałowej Banku Millennium S.A., co gwarantuje jej wiarygodność i stabilność finansową. Współpraca firmy BATEX z Millennium Leasing rozpoczęła się w 1997 roku i trwa do dzisiaj, czyli 14 lat. W związku z zebranym doświadczeniem firma oferuje dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa usługi leasingu. Przykładowe umowy leasingu zawarte za pośrednictwem BATEX-u
 • Kruszarka szczękowa HARTL o wartości ponad 1 mln zł
 • Autocysterna paliwowa VOLVO o wartości ok. 400 tys. zł
 • Samochody osobowe NISSAN dla korporacji taksówkarskiej - jednorazowo 10 szt
 • Ciągnik siodłowy DAF + naczepa - 2 zestawy o wartości ok. 800 tys. zł
 • Budynek biurowy o wartości ponad 4,5 mln zł
Konsultant: Barbara Podlaszuk-Gorska – właścicielka firmy BATEX, inżynier budownictwa lądowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w dużej firmie budowlanej uwrażliwiły ją na problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Obserwacja otoczenia i własne doświadczenia z zakresu zarządzania firmą i jej finansami pozwalają pani Barbarze doradzać innym w wyborze najkorzystniejszych metod finansowania zakupów dla przedsiębiorstwa

Zakres konsultacji:
Usługi leasingowe dla firm, w tym zakup urządzeń, maszyn, środków transportu w leasingu.

Termin: 22 września 2011
Godzina: 10:00 – 15:00

Maja Grzegorczyk – Kancelaria Prawna i Tłumaczeń


Kancelaria Prawna i Tłumaczeń Maja Grzegorczyk świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, a nadto usługi tłumaczeń prawniczych oraz ekonomicznych. Kancelaria współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin prawa: adwokatami, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi.

Konsultant: radca prawny Maja Grzegorczyk – założycielka Kancelarii, ukończyła w roku 2002 Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim, a w chwili obecnej realizuje aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Zdobyła również dyplom na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Filologii Angielskiej, dzięki czemu świadczy kompleksową obsługę prawną także w języku angielskim. W trakcie kilkuletniej pracy zawodowej zajmowała się szeroko rozumianą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, a także reprezentowaniem ich w postępowaniach sądowych. Współpracuje również przy organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców obejmujących swą tematyką różnorodne zagadnienia, z którymi przedsiębiorcy spotykają się w swej codziennej pracy, w tym także szkoleń językowych. Służy także swą wiedzą i doświadczeniem jako konsultant udzielając porad prawnych osobom, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zakres konsultacji:
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo nieruchomości
 • ochrona własności intelektualnej
Termin: 22 września 2011
Godzina: 10:00-13:30

Termin: 23 września 2011
Godzina: 13:00-15:30

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US to wyodrębniony organizacyjnie ośrodek przedsiębiorczości, który poprzez proces pre-inkubacji i inkubacji wspiera rozwój małych firm, w tym nowotworzonych, poprzez oferowanie bazy lokalowej i niezbędnych usług. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości jest instytucją, która aktywizuje, informuje i promuje, a jego misją jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Konsultant: mgr Katarzyna Nowocień - starszy referent w AIP US, absolwentka studiów z zakresu administracji i europeistyki. Wolontariusz w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie. Specjalistka ds. zarządzania projektami unijnymi, zaangażowana zarówno w proces tworzenia wniosku, jak i realizacji projektu. Od kilku lat dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomaga młodym przedsiębiorcom zrzeszonym w AIP US rozwijać ich firmy.

Zakres konsultacji:
Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia firmy.

Termin: 23 września 2011
Godzina: 9:30 – 12:30

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie funkcjonuje od 2008 roku i jest częścią ogólnopolskiej sieci współpracującej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.  Misją RCIE jest informowanie społeczeństwa o zagadnieniach związanych z Unią Europejską.

Konsultanci:

Dorota Kowalewska
- dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie, specjalista ds. zarządzania projektami  europejskimi. Członek Komisji Oceniających Projekty w RPO WZ (oś 1, 5, 6 oraz PO KL (priorytet 8). Posiada doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków w ramach RPOWZ (oś 1,3,4), POKL (oś 4,5,6,7), MSZ „Pomoc Rozwojowa 2011”, FIO.

Robert Bartłomiejski - zastępca dyrektora Regionalnego Centrum  Informacji Europejskiej w Szczecinie. Doktorant Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na kierunkach zarządzania projektami europejskimi w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i Wyższej Szkole Integracji Europejskiej. Posiada doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków w ramach RPOWZ (oś 1,3,4), POKL (oś 4,5,6,7), POIG (oś 6), MSZ „Pomoc Rozwojowa 2011”, MKiDN, UKIE.

Joanna Rakowicz - konsultant Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie. Specjalistka ds. mechanizmów Jednolitego Rynku Europejskiego, prawa pracodawców oraz pracowników w UE, kształcenia ustawicznego oraz wolontariatu europejskiego.

Zakres konsultacji:
 • Dostępne dla przedsiębiorców środki unijne na lata 2007-2013
 • Sposoby aplikowania
 • Prawo gospodarcze UE
Termin: 23 września 2011
Godzina: 9:30 – 12:30

Centrum Informacji Gospodarczej

Zakres konsultacji:
doradztwo w zakresie dostarczania, przetwarzania i wykorzystywania informacji gospodarczych w działalności przedsiębiorstw

Termin: 23 września 2011
Godzina: 14:30 – 15:30

Międzynarodowy program praktyk LIFE


Konsultanci: dr Aneta Sokół, dr Anna Drab-Kurowska

Zakres konsultacji: możliwości współpracy przedsiębiorców w ramach Międzynarodowego Programu Praktyk LIFE

Termin: 23 września 2011
Godzina: 18:00 – 19:30

Kancelaria Adwokacka Klimczewska, Klukowska, Matusz-Michna, Zielińska S.C.


Konsultanci: Monika Matusz-Michna, Małgorzata Zielińska

Zakres konsultacji:
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
Termin: 23 września 2011
Godzina: 10:00-15:00

NDF Finance Sp. z o. o.


Konsultant: Włodzimierz Kruszewski

Zakres konsultacji:
 • doradztwo finansowe
 • doradztwo ubezpieczeniowe
 • doradztwo inwestycyjne
Termin: 23 września 2011
Godzina: 10:00-15:00

Czynniki sukcesu i ekspansji firm usługowych województwa zachodniopomorskiego

Debata organizowana przez Urząd Miasta Szczecin

Dobrze opracowana strategia i jej konsekwentne wdrażanie przez kompetentnych menadżerów jest istotnym źródłem sukcesu zarówno podmiotów komercyjnych (przedsiębiorstw), jak i organizacji samorządowych (lokalnych i regionalnych). Sukcesy takich firm jak Komfort (handel), Cirokko (usługi budowlane), Unizeto (usługi IT) czy Cargo 69 (usługi transportowe i spedycyjne) są przykładem,  że zachodniopomorscy przedsiębiorcy/menadżerowie potrafią osiągać sukcesy także w skali Polski i Europy. Konsekwencja we wdrażaniu strategii dotyczy także władz samorządowych i regionalnych, czego przykładem jest koncepcja rozwoju metropolii szczecińskiej w oparciu m.in. o szeroko rozumiany sektor BPO/KPO.  Debata ma omówić te kwestie jako czynniki sukcesu i ekspansji regionalnych firm usługowych.

Termin: 22 września 2011
Godzina: 10:00 – 11:00

Sieć powiązań w biznesie

Debata organizowana przez ZPPZ Lewiatan

Uczestnicy debaty, członkowie i sympatycy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, dyskutować będą o powiązaniach w biznesie w Polsce i za granicą. Jak przenikają się różne aspekty i płaszczyzny życia społecznego oraz w jaki sposób zazębia się polityka i biznes. Podczas debaty eksperci-praktycy spróbują odpowiedzieć na pytanie dlaczego w Polsce wciąż mówimy o kumoterstwie i nepotyzmie,czy budowanie sieci powiązań zawsze wiąże się z dylematami etycznymi oraz co musi się stać, aby sieć powiązań mogła być profesjonalnym narzędziem pracy.

Termin: 23 września 2011
Godzina: 11:15 – 12:15

Prezentacja "Świat dotyku i dźwięku dla tych, którzy chcą widzieć więcej"

Prezentacja „Świat dotyku i dźwięku dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej” przygotowywana jest przez firmę ALTIX, będącą pionierem tyfloinformatyki na rynku polskim. Firma stara się nie tylko być liderem w biznesie, ale także porusza problematykę potrzeb osób niepełnosprawnych na gruncie społecznym. Prezentacja podczas comm-on-lab dotyczyć będzie rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Termin: 22 września 2011 r.
Godzina: 12:30 – 13:30

Elektroniczny nadzór nad eksploatacją pociągów spalinowych i elektrycznych w woj. zachodniopomorskim. Elektroniczny nadzór nad działalnością handlową Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

Prezentacja przygotowana przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotyczyć będzie elektronicznego systemu nadzoru nad eksploatacją pociągów spalinowych i elektrycznych w województwie zachodniopomorskim. Zaprezentowane zostaną aplikacje umożliwiające obserwację pociągów i usprawniające ich wykorzystanie w transporcie.

Termin: 23 września 2011 r.
Godzina: 8:00 – 10:00

Nocne obserwatorium - podglądanie nieba

W czwartkową noc w ramach comm-on-lab będzie można obejrzeć kratery i góry na Księżycu! Posługując się teleskopem przyjrzymy się poszczególnym obiektom kosmicznym m.in. M31 (Galaktyka Andromedy), M13 (Gromada Herkulesa), M27 (Mgławica Hantle)czy gromadzie HiHa oraz bliżej poznamy planetę Jowisz. W dalszej części wieczoru zaprezentujemy interesujące zdjęcia przestrzeni kosmicznej m.in. mgławic oraz planet.
UWAGA! W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych nocne obserwatorium zostanie odwołane.

Termin: 22 września 2011
Godzina: 22:00

Ekonomia na celuloidzie

W czwartkowy wieczór w Kampusie Akademickim Cukrowa-Krakowska będzie można obejrzeć film pt. „Yes-meni naprawiają świat” w reżyserii Andy'ego Bichlbauma i Mike'a Bonnano. Nagrodzony na Berlinale i Planete Doc Review film dokumentalny porusza palące w czasach kryzysu kwestie jak to, czy ludzie nie czują wyrzutów sumienia z powodu wyzysku innych, czy jest granica naszej chciwości i, czy można zmienić świat. Wyjątkowy ze względu poczucie humoru w nim zawarte, bliższy obrazom z gatunku mockumentary (fikcja udająca film dokumentalny), niedaleki kuzyn pełnych emocji filmów Michaela Moore'a. Warto przyjść i samemu ocenić, czy Yes-meni to wyraz zbiorowego głosu sumienia czy czysta,  alterglobalistyczna propaganda.

Termin: 22 września 2011
Godzina: 22:00

Ton nadaje kreatywność czyli maraton najbardziej kreatywnych reklam

Marketingowe Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie

Koordynator: mgr Kamila Peszko

Dzisiejsze reklamy są kreatywne, zabawne, zaskakujące, a nierzadko kontrowersyjne. To dzięki ich różnorodności i ciekawemu przedstawieniu produkty mają wystarczającą siłę przebicia wśród konkurentów. Czy gdy słyszysz hasło reklamowe, muzykę ze spotu czy widzisz postać reklamową np. głoda, nie masz przed oczami tej właśnie reklamy? Czy widząc zabawne zwierzaki, uśmiechnięte dzieciaki, piękne kobiety, nowoczesne marki samochodów z ulubioną muzyką w tle, doskonale technicznie zrobione reklamy nie masz ochoty na chwile by się zatrzymać i je obejrzeć ? Maraton najbardziej kreatywnych reklam to okazja do otwarcia się na reklamę. By nie była już ona tylko przerywnikiem podczas filmu, ale dawała przyjemność. W trakcie pokazu uczestnicy będą mogli sprawdzić swą wiedzę na temat reklam wygrywając przy tym ciekawe nagrody.

Termin: 23 września 2011
Godzina: 22:00

Laboratorium Edukacji Ekonomicznej dla najmłodszych

Przedszkole „Ptyś”, Narodowy Bank Polski Oddział w Szczecinie, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

Koordynator: dr Magdalena Majchrzak

Specjalnie dla naszych najmłodszych studentów organizujemy laboratorium edukacji ekonomicznej, w którym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą miały okazję zapoznać się z podstawami ekonomii i marketingu. Trzy sesje warsztatowe specjalnie dla młodych ekonomistów przygotowują specjaliści z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, przedszkola „Ptyś” i działu edukacyjnego Narodowego Banku Polskiego.

11:00 - 12:30 Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał
Warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej dla przedszkolaków (dzieci w wieku 3-6 lat). Warsztaty zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu "Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał". Projekt mający na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od wieku przedszkolnego jest innowacyjny w skali regionu i jednym z niewielu w kraju. Realizatorem projektu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski jest Przedszkole "Ptyś" w Szczecinie. Patronat merytoryczny nad inicjatywą objął Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US.

12:30 – 13:30 Historia pieniądza
Warsztaty są skierowane do uczniów szkół podstawowych. Sekrety finansów ujawnią dzieciom pracownicy Narodowego Banku Polskiego Oddział w Szczecinie.

13:30 – 15:00 Czy powinniśmy ulegać reklamom? Promocja a młody konsument
Warsztaty skierowane do uczniów szkół podstawowych zapoznają uczestników z siłą merchandisingu i nauczą jak z dystansem podchodzić do marketingowych sztuczek stosowanych w sklepach. Warsztaty poprowadzi dr Agnieszka Smalec, adiunkta w Katedrze Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin: 24 września 2011
Godzina: 11:00 – 15:00

Symulator dachowania

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Pokaz symulatora dachowania to niepowtarzalna okazja, aby na własnej skórze przekonać się w jaki sposób zachowuje się samochód podczas tego typu zdarzeń drogowych. Mimo iż, symulator obraca się zdecydowanie wolniej niż samochód podczas dachowania, uświadamia on skutki niezapinania pasów oraz braku zabezpieczenia różnych przedmiotów w pojeździe (np. telefonu komórkowego, butelek z napojami itp.). Mamy nadzieję, że będzie to pewnego rodzaju przestroga dla kierowców przed zbytnią brawurą na drodze.

Termin: 24 września 2011
Godzina: 10:00-15:00

Pokaz ratownictwa medycznego

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczecinie

Pokaz ratownictwa medycznego obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z wypadkami komunikacyjnymi i udzielania pierwszej pomocy w tego typu sytuacjach, a także innych związanych z różnymi kontuzjami, w tym w szczególności złamaniach, oparzeniach, wyziębieniach itp. Bezpośrednie uczestnictwo w pokazie uzupełnione o wyczerpujący, fachowy komentarz stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, która może uratować komuś życie.

Termin: 24 września 2011

Sztuka na koszulki! Autorskie projekty na koszulki, profesjonalne wykonanie

Zosia Smolińska

comm-on-lab to przestrzeń do współpracy i w przestrzeń tę we wrześniu wkroczy także sztuka. Zapraszamy gorąco na wystawę autorskich projektów koszulek, przygotowanych przez Zosię Smolińską, absolwentkę szczecińskiej Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej (obecnie Akademia Sztuki). Słodka makabra – tak można opisać projekty Zosi, które eksplodują kolorami i kształtami.

Termin: 22-24 września 2011

Oblicza kobiety. Wystawa plakatów Martyny Pazera

Kobieta w czasach konsumpcjonizmu. Stereotypy i społeczne klisze stały się inspiracją dla serii plakatów ukazujących różne oblicza kobiety. Martyna Pazera, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej (obecnie Akademia Sztuki) w Szczecinie, zabiera w artystyczną podróż po problemach dotykających kobiet w rzeczywistości, w której wszystko można kupić.


Termin: 22-24 września 2011

Architektura jako wizytówka. Wystawa fotografii Michała Andrzeja Przepióry

Zdjęcia ukazują artystyczne ujęcie najnowszych trendów projektowania obiektów biurowych i edukacyjnych w Europie.  Część obiektów przykuwa uwagę dynamicznym wyrazem formy architektonicznej, inne korzystają ze eleganckich, stonowanych kształtów. Wszystkie realizacje wyróżnia jednak użycie nowoczesnych materiałów zarówno w konstrukcji, jak i w elewacji. Budynki te, będące przełożeniem myśli architekta w realne obiekty, kojarzą się z rozwojem i nowoczesnością firm, których są siedzibą. Autorem zdjęć jest Michał Andrzej Przepióra, absolwent studiów architektonicznych w Szczecinie i Kopenhadze. W związku z licznymi wyjazdami na terenie Polski i Europy zaczął, początkowo w celach archiwizacyjnych, interesować się fotografią. Z czasem połączył zamiłowania do architektury i fotografii starając się uchwycić najlepsze kadry budynków zarówno nowoczesnych jak i historycznych. Kilkukrotnie wyróżniany i nagradzany w konkursach fotografii architektury.

Termin: 22-24 września 2011

Geometria Szczecina. Wystawa fotografii Aleksandry Kornatowskiej

Architektura nowoczesnego Szczecina w obiektywie Aleksandry Kornatowskiej, studentki architektury na szczecińskim Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, projektantki mody, a z zamiłowania fotografki. Fotografią zainteresowała sie 4 lata temu i pasję tę rozwija do dziś. Choć jej największą miłością jest moda oraz projektowanie i szycie ubrań, zdjęcia traktuje jako bardzo ważną formę wyrazu artystycznego. Szczecin Oli Kornatowskiej to zbiór pięknych puzzli, które w przyszłości staną się efektowną układanką.

Termin: 22-24 września 2011

Architektura Uniwersytetu Szczecińskiego w obiektywie Marka Kowalczyka

Uniwersytet Szczecński to nie tylko kapitał wiedzy i doświadczenia, ale także infrastruktura. Budynki, w których znajdują się jednostki US są często przykładem stosowania doskonałych rozwiązań architektonicznych. Wystawa zdjeć Marka Kowalczyka to wycieczka po Szczecinie, na którą zaprasza Uniwersytet Szczeciński.

Termin: 22-24 września 2011

Wystawy plakatów, zdjęć i grafik autorstwa Katarzyny Pawlik, Ewy Dajer, Sandry Rus, Kornelii Czernickiej, Beaty Rolak i Macieja Kurysa

Wystawy plakatów, zdjęć i grafik autorstwa Katarzyny Pawlik, Ewy Dajer, Sandry Rus, Kornelii Czernickiej, Beaty Rolak i Macieja Kurysa. Tematyka prac rozciąga się od kwestii marki jako religii XXI wieku poprzez plakaty filmowe aż do plakatów, których celem jest wizualizacja problemu zaburzeń psychicznych.